აჭარაში ბიზნესში დასაქმებული კადრების გადამზადება მიმდინარეობს

დასაქმების სააგენტოს ქვეპროგრამის ,,კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით“ პრეზენტაცია სასტუმრო „ჰილტონში“ გაიმართა. რეგიონში ბიზნესის განვითარებასა და დასაქმებული კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე დასაქმების სააგენტოს დირექტორმა თემურ კახიძემ და ტესტინგისა და ტრეინინგ ცენტრ ,,აითი-ნოლიჯი”ს აღამასრულებელმა დირექტორმა მარიკა გოქაძემ ისაუბრეს. ქვეპროგრამა ,,კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით“- ფარგლებში დასაქმების სააგენტოს პარტნიორ ორგანიზაციებში მენეჯერის პოზიციაზე დასაქმებული 300 ბენეფიციარი გაივლის საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ტრენერების მიერ მომზადებულ ტრენინგებს.

შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ზრდასთან ერთად ჩნდება დასაქმებული შრომითი ძალის ცოდნის გაღრმავებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების საჭიროება. ხშირ შემთხვევაში კომპანიებს არ გააჩნიათ საჭირო რესურსი მენეჯერულ პოზიციებზე დასაქმებული პირებისათვის უზრუნველყონ კვალიფიკაციის ამაღლება. ქვეპროგრამის ფარგლებში, დასაქმების სააგენტოს პარტნიორი ორგანიზაციების გამოკითხვის შედეგად მოხდა საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერების საჭიროებების მოკვლევა და შემუშავდა შემდეგი ტრენინგ მოდულები: მარკეტინგი და გაყიდვები; ადამიანური რესურსების მართვა; შრომითი და პროფესიული უსაფრთხოება; ორგანიზაციის ფუნქციონირება და ადმინისტრირება; ხარისხის მართვა და მომსახურება; სოციალური მედია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა.

აღნიშნული ტრენინგები 1 დეკემბრამდე გაგრძელდება და იგი ხელს შეუწყობს ორგანიზაციებში პროფესიული უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მხრივ ცნობიერების გაზრდას, შრომის ნაყოფიერების ამაღლებასა და დამსაქმებლის საქმიანობის მდგრადობას.

წყარო: “აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო”

სხვა ვიდეოები