ადმიმისტრაციული დარღვევები

ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა 94 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმი გამოწერა.

დარღვევების სტატისტიკა 2017 წლის ინვრიდან 7 ივლისის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს.

სხვა ვიდეოები