“აგრო ტური” ქობულეთის რაიონის სოფელ კოხის სათევზე მეურნეობაში

მეთევზეობაში აგრარული ექსტენციის მიწოდების, დამხმარე ექსტენცია “აგრო ტური” ჩატარდა ქობულეთის რაიონის სოფელ კოხის სათევზე მეურნეობაში, სადაც ფერმერებს ჩაუტარდა გასვლითი ტრენინგი ცნობიერების ამაღლების და გუნდური მუშაობის უნარების გამომუშავების მიზნით. ღონისძიებას ესწრებოდა აჭარის ა.რ სოფლის მეურნეობის მინისტრი ავთანდილ მესხიძე.
სამინისტროს თანამშრომლებმა, ფერმერება და აკვაკულტურის განვითარების ასოციაცია “ფორეჯმა” შეაჯამეს ექსტენციის პროგრამის ნაყოფიერება.
აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს მეთევზობის განვითარების პროგრამებზე.

წყარო:”აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო”

სხვა ვიდეოები