ახალი პედაგოგოები სკოლაში

სკოლები, სადაც ახალი მასწავლებელი ბოლო 10 წელია არ მიუღიათ. რა გზის გავლა უწევთ უმაღლესი სასწავლებლის დასრულებიდან პედაგოგად დასაქმებამდე ახალგაზრდებს და როგორია სისტემა, კანონი, რომელიც ახალი კადრების შეყვანას სკოლებში ირიბად, თუმცა ზღუდავს.
“აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები