”ბათომის” და მთავრობის თავმჯდომარის შეხვედრა

თითქმის ერთი საათია აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე დახურულ კარს მიღმა საზოგადოება ,,ბათომის” წევრებს ხვდება.  ცნობილია, რომ განსახილველი თემა ე.წ. ზონალური საბჭოს დაკომპლექტებაა.  ბათომის” წევრები მიიჩნევენ, რომ ე.წ. ზონალური საბჭო, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარედ არსებულ შენობებზე დაშენების, მიშენების ან ახალი პროექტების განხორციელებაზე გასცემს ნებართვებს,  დაკომპლექტებულია მერიისა და სამინისტროებში მომუშავე ჩინოვნიკებით.

წყარო:”აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები