ბათუმის ისტორიული და თანამედროვე განაშენიანება

როგორი იყო და როგორი არის ბათუმი? ქალაქის სანაპირო ინტენსიური, მაღლივი კორპუსების მშენებლობის გამო ჩაიკეტა, ეს განსაკუთრებით ზაფხულის ცხელ დღეებშია შესამჩნევი. ბათომის დაგეგმარების ერთ-ერთი პრინციპი კი მთისა და ზღვის ჰაერის ცირკულაცია იყო. რას ამბობენ სპეციალისტები?
“აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები