ბათუმის ტერიტორიაზე ხე-მცენარეების გასხვლა-ფორმირება გრძელდება

ა(ა)იპ “ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური” ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე ხე-მცენარეების გასხვლა-ფორმირებას აგრძელებს.

დღეს სამუშაოები შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებულ ლონდონის სკვერში შესრულდა.

სხვა ვიდეოები