დაზიანებული კონდიცირების სისტემა მუსიკალურ ცენტრში

სიცხე და შეწუხებული მაყურებელი ბათუმის ხელოვნების ცენტრში. შენობაში კონდიცირების სისტემა მწყობრიდანაა გამოსული.

აქამდე არ შეუმოწმებიათ და არც თანხაა გათვალისწინებული ბიუჯეტში სისტემის შესაცვლელად, ან შესაკეთებლად.

“აჭარის ტელევიზია’

სხვა ვიდეოები