ერთმოსწავლიანი კლასები აჭარის მაღალმთიანეთში

მიგრაციის ყველაზე კარგი ინდიკატორი სკოლებში მოსწავლეების კლებაა. მაღალმთიანი აჭარის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში რამდენიმე ისეთი კლასიც გვხვდება, სადაც მხოლოდ ერთი მოსწავლე სწავლობს, ან კლასი საერთოდ ვერ იქმნება. ხშირია კლასკომპლექტები, ამ შემთხვევაში სხვადასხვა საფეხურის მოსწავლეებს გაკვეთილები ერთად უტარდებათ.

ფსიქოლოგები ბაშვების თანაკლასელებთან ურთიერთობის აუცილებლობაზე, განათლების ექსპერტები კი სისტემის ხარვეზებზე საუბრობენ. მცირეკონტინგენტიანი სკოლები – მიგრაცია, თუ განათლების მიწოდების დაბალი ხარისხი?

წყარო: “აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები