„გახადე შრომა უსაფრთხო“ – სახალხო დამცველის ახალი კამპანია

სახალხო დამცველის აპარატი დასაქმებულთა უფლებების დასაცავად ახალ კამპანიას იწყებს. უჩა ნანუაშვილის განცხადებით შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა.  ამ დრომდე არ არსებობს ორგანო, რომელიც ეფექტურ ზედამხედველობას განახორციელებს – ამბობს სახალხო დამცველი კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადსხვა აქტივობები. მათ შორის სემინარებიც.

„დასაქმებულთა შრომითი უფლბების დაცვა და უსაფრთხო გარემოს შექმნის ადვოკატირება კვლავ რჩება სახალხო დამცველის აპატარის საქმიანობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად. ამ მიზნით დღეს სპეციალური კამპანია წამოვიწყეთ. ღონისძიებების ფარგლებში შრომითი უსაფრთხოების კუთხით არსებულ გამოწვევებზე გამახვილდება ყურადღება. აუციელბელია  დროულად შეიქმნას შრომითი პირობების ინსპექტირების განმახორციელებლი ეფექტური მექანიზმი, რომელსაც დამსამქბელთა დაუყოვნებლივ შემოწმებისა და შესაბამისი სანქციების გატარების უფლება ექმნება“ – განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა.

 “აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები