ინფორმაციის თავისუფლება თვითმმართველობებში-ტრენინგი

თვითმმარველობების უფლებამოვალეობები, მათი საქმიანობის მონიტორინგი, გამჭვირვალობა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაა მთავარი თემა ტრენინგის, რომელიც ბათუმში მიმდინარეობს. მისი მიზანი მუნიციპალიტეტებიდან ინფორმაციის გამოთხოვაზე სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოების, როგორც მარეგულირებელი ჯგუფის გააქტიურებაა.

ორგანიზატორების თქმით, თვითმმართველ ერთეულებში თავისუფალი ინფორმაციის პრობლემა ჯერ კიდევ არსებობს და მისი მოგვარების მიზნით რეკომენდაციების მომზადებაც იგეგმება. ტრენინგი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ორგანიზაბით ტარდება და სამ დღეს მოიცავს
“აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები