ხელვაჩაურში გზების დაბეტონება გრძელდება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლებში აქტიურად მიმდინარეობს შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგება. სოფელ ერგეში და ჭარნალი გზები უკვე დაბეტონდა. ასევე პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება. 2013-2015 წლებში განხორციელდა გზების რეაბილიტაცია: ადგილობრივი ბიუჯეტით – 6,6 კმ; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით – 90,2 კ; 2016 წლისათვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გზების რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი იქნა 1 401 355 ლარი. 2017 წელს კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან საგზაო ინფრასტრუქტური

წყარო:”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი”

სხვა ვიდეოები