კონკურსი

ქობულეთის 9 ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწეს კონკურსის წესით შეარჩევენ.

გამარტივებული კონკურსის პირობების მიხედვით, პირველ ეტაპზე შემოსული განაცხადების გადარჩევა მოხდება, შემდეგ კი კონკურსანტები გასაუბრებას გამგებელთან გაივლიან. საკონკურსო პირობებით აპლიკანტებს საშუალო განათლება, საჯარო სამართლის შესახებ კანონისა და გამგეობის დებულების ცოდნა მოეთხოვებათ.

“აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები