მცირეკონტინგენტიანი სკოლების დაფინანსება

განსხვავებული დაფინანსება სკოლებისთვის მოსწავლეების რაოდენობის მიხედვით. მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში ერთი მოსწავლისთვის სკოლას დაახლოებით 200 ლარით მეტი ერიცხება, ვიდრე დაბაში.

ამის მიუხედავად, მცირეკონტიინგენტიან სკოლებს თანხა მხოლოდ გათბობისა და პედაგოგების ხელფასებისთვის ჰყოფნით, მაშინ როცა მაღალბიუჯეტიანი სკოლების ადმინისტრაციებს თანხა მოსწავლეთა წახალისებისთვისაც რჩებათ.

წყარო: “აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები