მიწის ნაკვეთები კურორტ „გოდერძიზე“ დროებითი ობიექტების მოსაწყობად – პირობებიანი აუქციონი

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო კურორტ „გოდერძიზე“ მიწის 11 ნაკვეთს პირობებიანი აუქციონის წესით, იჯარით გასცემს. მიწის ნაკვეთებით სარგებლობის პერიოდი 2018 წლის მაისამდეა, აუქციონის საწყისი ფასი კი 150-200 ლარი თითოეულ ნაკვეთზე.

მოიჯარეებმა 2017 წლის 10 დეკემბრამდე სარგებლობაში გადაცემულ მიწის ნაკვეთებზე უნდა განათავსონ თხილამურების გასაქირავებელი [4 ცალი] და  სწრაფი კვების ობიექტის შესაბამისი [4 ცალი] მსუბუქი კონსტრუქციები, ხოლო მიწის სამ ნაკვეთზე თოვლმავალის გასაქირავებელი პუნქტები.

დროებითი ობიექტები სამინისტროს მიერ შეთავაზებული ესკიზების მსგავსი კონსტრუქციის მიხედვით უნდა მოეწყოს.

თხილამურების გასაქირავებელი და  სწრაფი კვების ობიექტების განთავსებისთვის იჯარით აღებული ნაკვეთის გადასახადის საწყისი [აუქციონის] ფასი 200 ლარია, ხოლო თოვლმავალის გასაქირავებელი პუნქტისთვის გათვალისინებულ ნაკვეთზე საიჯარო საწყისი ფასი – 150 ლარი.

აუქციონში გამარჯვებულმა ნაკვეთით სარგებლობისთვის მის მიერ დასახელებული თანხა ხელშეკრულების დადებიდან ერთ თვეში უნდა გადაიხადოს. ნაკვეთით კი 2018 წლის 30 აპრილის ჩათვლით ისარგებლებს.

მოიჯარეს ევალება:

  • ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში სარგებლობაში გადაცემული ქონების მოვლა-პატრონობა და დასუფთავება, ხოლო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ, სარგებლობაში გადაცემული მიწის ნაკვეთის თავისუფალ, პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნება;
  • იჯარის საგნის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯის [მათ შორის კომუნალური გადასახადი] გაწევის უზრუნველყოფა.

საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმად განსაზღვრულია მაქსიმალური საფასურის დაფიქსირებარომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებული საწყის სარგებლობის საფასურს დამატებული არანაკლებ ერთი ბიჯის ოდენობა.

კურორტ „გოდერძიზე“ მიწის ნაკვეთების იჯარით გაცემაზე გამოცხადებული აუქციონები ხვალ, 20 ნოემბერს დასრულდება.

წყარო:გაზეთი “ბათუმელები”

სხვა ვიდეოები