ქუჩების გამწვანება

ბათუმის მერიის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის მიერ, ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე დაირგო 10 ლუგუსტრუმის, 10 აბელიის, 13 ტუიის და 6 გართხმული ღვიის ნარგავები. გარდა ამისა, შარტავას ქუჩიდან 8 ძირი ფინიკის პალმა გადმოირგო. ტერიტორია გაფორმდება შემოდგომა-ზამთრის სეზონურად მოყვავილე ერთწლოვანი მცენარეებით.

წყარო:”ბათუმის მერია”

სხვა ვიდეოები