როგორ დაიგეგმა ზაფხული 2017?

საზაფხულო სეზონი აქტიურ ფაზაში შედის. კულტურული ღონსიძიებებიც ძირითადად ივლისის მეორე ნახევარსა და აგვისტოშია დაგეგმილი, სექტემბერში კი “ბათუმობით” და საერთაშორისო კინოფესტივალით დასრულდება.

ღონისძიებები დაგეგმილი აქვს განათლების სამინისტროს და მერიას, ძირითადად ფოლკლორული. არიან თუ არა ინფორმირებული ტურისტები? აქცევენ თუ არა ყურადღებას კალენდარს და რომელი ღონისძიებაა მათთვის ყველაზე საინტერესო?
“აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები