საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთი საკითხი განიხილეს. სხდომაზე პირველ საკითხად დეპუტატებმა იმსჯელეს და დაამტკიცეს ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანაზე.
“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო”

სხვა ვიდეოები