სამი ახალი სამსახური ბათუმის მერიაში

პირველი ივლისიდან პროფესიული საჯარო მოხელეებისთვის კლასების მინიჭების ახალი წესი და პირობები ამოქმედდა. საჯარო მოხელეები კლასებად და რანგებად დაიყო. კონკრეტულად რომელ უწყებებში ამოქმედდა ცვლილებები და რას გულისხმობს სიახლე, სიუჟეტიდან გაიგებთ
“ტვ 25”

სხვა ვიდეოები