სამუშაოს მაძიებელთა რიგები საზღვარზე

აჭარის სოფლებიდან თურქეთის სოფლებში – ჩაის და თხილის საკრეფად.

რა გავლენა უნდა მოეხდინა მთის კანონს და ამართლებს თუ არა მიზანი შედეგს? რას აკეთებს სახელმწიფო შრომითი მიგრაციის შესაჩერებლად?

“აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები