საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტს მეცნიერი -გია კვაშილავა ეწვია

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტს მეცნიერი -გია კვაშილავა ეწვია.
ტბელ აბურისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში გია კვაშილავამ საჯარო ლექცია წაიკითხა თემაზე- პროტოქართველების, პროტოქართველური ენისა და წარწერების შესახებ. საჯარო ლექციას ესწრებოდნენ პროფესორ – მასწავლებლები და სტუდენტები.
ბატონმა გიამ ისაუბრა ქართული ცივილიზაციის საწყისებზე, ფესტოს დისკზე და უძველეს ქართულ წარწერებზე.
გია კვაშილავა- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეორიული და გამოყენებით ლინგვისტიკის ინსტიტუტის ენა, ლოგიკა, მეტყველების ცენტრის მეცნიერ- მკვლევარია

წყარო:”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სასწავლო უნივერსიტეტი

სხვა ვიდეოები