სასმელი წყლის მონიტორინგი

2017 წლის 4 ივლისის წყლის ხარისხის პერმანენტული მონიტორინგის შედეგების თანახმად, „ბათუმის წყალის“ მიერ მიწოდებული სასმელი წყლის თვისებები სრულად შეესაბამება სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმატივებს.

 

 

“აჭარის წყალი”

სხვა ვიდეოები