შეხვედრა ,,ბრიჯ – ინოვაცია და განვითარება“ პროექტის ფარგლებში

ფრიდონ ფუტკარაძე ორგანიზაცია ,,ბრიჯ – ინოვაცია და განვითარება“ პროექტის ფარგლებში პროექტის აღმასრულებელ მენეჯერს მაია გრძელიშვილს, კატასტროფების რისკების შემცირების პროექტის კოორდინატორს ირაკლი სანებლიძეს, შავი ზღვის ეკო აკადემიის წარმომადგენლებს გულნარა სურმანიძეს და მანანა ქარცივაძეს შეხვდა. შეხვედრის მიზანს კატასტროფების რისკების შემცირების რესურს ცენტრების მდგომარეობის უზრუნველყოფა და მერიის ბაზაზე მათი აყვანის უზრუნველყოფა წარმოადგენდა.

წყარო:”შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია”

სხვა ვიდეოები