სიუჟეტი – გამოხატვის თავისუფლება აჭარაში

ავტორი: სალომე ფუტკარაძე.

როგორ იყენებს გამოხატვის თავისუფლებას საზოგადოება და როდის ცდება ეს უფლება საზღვრებს.
სიუჟეტში თქვენ იხილავთ აჭარაში სხვადასხვა დროს განვითარებული მოვლენებისა და ფაქტების შეფასებას.
სიუჟეტი მომზადებულია პროექტის “დემოკრატიული იდეების განვითარება” ფარგლებში, NED-ის მხარდაჭერით.

სხვა ვიდეოები