სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომა

ხულოს მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახში ჩატარდა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგით ორმოცდამესამე სხდომა. საბჭოს თავმჯდომარეობდა გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ლაშა ბოლქვაძე სხდომაზე საბჭოს წევრებმა განიხილეს 25 საკითხი. თითოეულ საკითხზე გაიცა შესაბამისი რეკომენდაცია.

სხვა ვიდეოები