სტუდენტური დასაქმება მერიის სამსახურებში

სტუდენტური დასაქმების პროგრამა დაიწყო. 195 სტუდენტი ორი თვის განმავლობაში ბათუმის მერიის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულში დასაქმდება, ერთთვიანი მუშაობა სტაჟირებაში ჩაეთვლებათ, ანაზღაურების სახით კი ხელზე 320 ლარს მიიღებენ.

რამდენად სწორად ანაწილებენ სტუდენტებს, პროფილის მიხედვით სამსახურებში და რა შედეგის მომტანია ეს პროექტი?
“აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები