ტრენინგი საბინაო ამხანაგობის თავმჯდომარეებისთვის

საბინაო ამხანაგობებსა და თვითმმართველობებს შორის კომუნიკაციის პრობლემა-ამ საკითხზე ბათუმის მერიაში საბინაო ამხანაგობების ხელმძღვანელებს ტრენინგები უტარდებათ. სემინარის ფარგლებში ამხანაგობების თავმჯდომარეები პროქტების შედგენასა და მართვასაც ისწავლიან. ბათუმში 500 საბინაო ამხანაგობა ფუნქციონირებს. ‘აჭარის ტელევიზია”