სამუშაოს მაძიებელთა რიგები საზღვარზე

აჭარის სოფლებიდან თურქეთის სოფლებში – ჩაის და თხილის საკრეფად. რა გავლენა უნდა მოეხდინა მთის კანონს და ამართლებს თუ არა მიზანი შედეგს? რას აკეთებს სახელმწიფო შრომითი მიგრაციის შესაჩერებლად? “აჭარის ტელევიზია”