უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა

ბულვარში, აკვაპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებულ ტრენაჟორებთან უსაფრთხოების ნორმები მხოლოდ რუსულ ენაზეა განთავსებული. საქართველოს კანონით სახელმწიფო ენის შესახებ, საჯარო ინფორმირებისთვის განკუთვნილი განცხადების, შეტყობინების, სასათაურო წარწერის, პლაკატის, აბრის, აფიშის, რეკლამის, სხვა ვიზუალური ინფორმაციის ტექსტი სახელმწიფო ენაზე სრულდება. საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ინფორმაცია შეიძლება მიეთითოს არასახელმწიფო ენაზედაც.

უსაფრთხოების ნორმებს, რომლებიც მოიცავს აკრძალვების რვაპუნქტიან ჩამონათვალს, თან ერთვის სამაშველო სამსახურის ნომერი -112 და სასწრაფო დახმარების ნომერი – 03, ეს უკანასკნელი კი საქართველოში წლებია აღარ გამოიყენება.

მაგალითად, აბრაზე რუსულად წერია, რომ ტრენაჟორების მოედანზე აკრძალულია ცეცხლის დანთება; ეტლით, გორგოლაჭებით ან სკეიბორდით ყოფნა, ასევე იკრძალება ტრენაჟორებით სარგებლობა 14 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მშობლების ზედამხედველობის გარეშე და სხვა.

ბულვარის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ასეთი სახის ინსტრუქციებზე ქართული წარწერის განთავსების ვალდებულება მათ არ აქვთ. “ეს ტრენაჟორები ტენდერის საფუძველზე იქნა შეძენილი 2015 წლის ბოლოს. მათი მწარმოებელი იყო რუსული კომპანია და, შესაბამისად, მისი გამოყენების და უსაფრთხოების წესები მათ ეროვნულ ენაზეა დატანილი. ჩვენთან მოქმედი კანონმდებლობა არ ზღუდავს რუსული ენის გამოყენებას, მაგრამ ნამდვილად უპრიანი იქნება, რომ პირველად იყოს ქართულ ენაზე და შემდეგ უცხოურ ენაზე”, – ამბობს სსიპ-ბათუმის ბულვარის დირექტორის მოადგილე გოჩა მჟავანაძე.

სიას იურისტი მირზა მამულაძე ამბობს, რომ სახელმწიფო ენის კანონის შესაბამისად, იმ შემთხვევებში, როცა აფიშით, აბრითა თუ ნებისმიერი სხვა საშუალებით ხდება მოსახლეობისთვის ინფორმაციის საჯაროდ მიწოდება, არის ვალდებულება, რომ გამოყენებული იქნეს სახელმწიფო ენა. თუმცა, მისივე განმარტებით, ეს შემთხვევა სამართალდარღვევად არ მიიჩნევა და  ჯარიმების ნაწილში რეაგირება ვერ მოჰყვება. “მაგრამ შეგვიძლია მოვთხოვოთ ოფიციალურად ვალდებულების შესრულება იმის შესახებ, რომ მოხდეს სახელმწიფო ენაზე საზოგადოების ინფორმირება”, – ამბობს ის.

გოჩა მჟავანაძის თქმით, ქართული ინსტრუქციები ტრენაჟორებზე შემოდგომისთვის დაემატება – “პარალელურად უნდა გავაკეთოთ ბულვარის მცენარეების ინვენტარიზაცია, სადაც სამ ენაზე იქნება ამ მცენარეების დასახელება, წარმომავლობა და ა.შ. ამ პროექტის ფარგლებში, ერთ-ერთი მიმართულებაა აღნიშნულ წარწერებზე ქართული და ინგლისური წარწერების დამატებაც.”

2015 წელს გამოცხადებული ტენდერის საფუძველზე, ბულვარის ადმინისტრაციამ რუსული წარმოების ტრენაჟორების ორი კომპლექტი შეიძინა, რაშიც 40 000 ლარი გადაიხადა. ერთი აკვაპარკის, მეორე კი სასტუმრო „კემპინსკის“ მიმდებარე ტერიტორიაზეა განთავსებული.

საქართველოს კანონმდებლობით:
  • საჯარო ინფორმირებისთვის განკუთვნილი წარწერის სახელმწიფო ენაზე წარმოდგენა სავალდებულოა.
  • ოფიციალური სახელწოდების ქართულ, აფხაზურ და არასახელმწიფო ენებზე  გადმოცემისას ქართული ტექსტი თავსდება წინ (მარცხნივ ან ზევით), აფხაზური ტექსტი – ცენტრში, ხოლო არასახელმწიფო ენაზე შესრულებული ტექსტი – შემდეგ (მარჯვნივ ან ქვევით).
  • განსხვავებულ შემთხვევაში სახელმწიფო ენაზე შესრულებული ტექსტი არასახელმწიფო ენაზე შესრულებული ტექსტის წინ (მარცხნივ ან ზევით) თავსდება.
  • არასახელმწიფო ენაზე შესრულებული ტექსტის სახელმწიფო ენაზე შესრულებულ ტექსტთან ერთად გამოყენებისას არასახელმწიფოენოვანი ტექსტის შრიფტი სახელმწიფოენოვანი ტექსტის შრიფტზე დიდი არ უნდა იყოს.

გაზეთი “ბათუმელები”

სხვა ვიდეოები