ველობილიკები – რა კეთდება უსაფრთხო გადაადგილებისთვის?

ქაოსური მოძრაობა ბულვარში. ველომოყვარულები ტროტუარებზე და ქვეითები ველობილიკებზე. გადაადგილების წესების დარღვევის გამო დაზიანებული მოქალაქეების რიცხვი დღითიდღე იზრდება.

ველომოყვარულები, აკრძალულ ტერიტორიაზე, აკრძალულ დროს მოძრაობისთვის შესაძლოა დაჯარიმდნენ, თუმცა ჯარიმები არ ეხებათ ქვეითებს. ასევე ჯარიმას არ ითვალისწინებს ველობილიკზე არსებულ ზებრაგადასასვლელზე გზის არდათმობა. მოკლედ, სამოქალაქო ცნობიერებაზეა დამოკიდებული ვინ ვის და სად დაუთმობს გზას.

სხვა ვიდეოები