ვინ არიან საარჩევნო კომისიების მეექვსე წევრები აჭარაში?

უკვე დაკომპლექტებულია საოლქო საარჩევნო კომისიები, ცნობილია პოლიტიკური პარტიების და ცესკოს მიერ დანიშნული დროებითი წევრების ვინაობა. ოლქებში მეექვსე წევრებად ძირითადად ის პირები დაინიშნენ, რომლებსაც იგივე პოზიციები ეკავათ გასულ არჩევნებზეც.

73 ვაკანტურ ადგილზე ქვეყნის მასშტაბით, 2 დღიან კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი 134-მა პირმა შეიტანა. მთავარი მოთხოვნა გამოცდილება და საარჩევნო მოხელის სერტიფიკატის ქონა იყო.

 “აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები